Serengeti

Serengeti är del av det ekosystem som tillsammans med Ngorongoro Conservation AreaMasai Mara (i Kenya), Loliondo, Maswa-, Loliondo-, Ikoma- och Grumetireservatet som skyddar världens största och mest varierade landlevande djurliv. Det är ett av få bevarade migrationssystem. Serengeti är på många sätt det allra bästa av Tanzanias stora skyddade naturområden. 

Namnet Serengeti kommer från Massajernas ord Siringitu, som betyder ungefär de ändlösa slätternas land. Parken i sig själv är 14 763 kvadratkilometer stor, eller lika stor som Hälsingland, men är del av ett skyddat ekosystem som sträcker sig över 30 000 kvadratkilometer. Ett område som innefattar två platser upptagna på UNESCO:s världsarvslista, Serengeti och Ngorongorokratern. Området sträcker sig från Viktoriasjön i väster, Eyasisjön i söder och Rift Valley i öster.