Katavi National Park

Katavi har ett av de rikaste djur- och växtliven av alla nationalparker och reservat I Afrika. Med sitt läge långt västerut i Tanzania dit få (farabara) vägar går är Katavi kanske det vildaste och mest orörda safariområdet i Östafrika. Och då bör ni betänka konkurrensen!