Pemba

Pemba är den andra av två stora öar i Zanzibar arkipelagen utanför Tanzanias kust. Den andra ön är naturligtvis Zanzibar (eller Unguja som den faktiskt egentligen heter). Pemba är till skillnad från grannön Zanzibar en till stora delar oexploaterad turistdestination.

Pemba ligger cirka 50 km norr om Zanzibar och är till ytan knappt 1000 kvadratkilometer stor vilket motsvarar ungefär 2/3 av Zanzibars yta. Pemba är mer kuperad än Zanzibar och mer lämpad för jordbruk. Jordbruk är den dominerande näringen på ön och mestadels är det småskaligt jordbruk som bedrivs. Det finns även en del lite större jordbruk och de odlar bvland annat kryddnejlika som mestadels säljs på export. Även fiske är en stor näring på Pemba.

Huvudstaden på Pemba Island heter Chake Chake och ligger på öns västra sida, strax söder om mitten av ön.