Dar Es Salaam

Dar Es Salaam är Tanzanias i särklass största stad och en av de snabbast växande städerna i världen. Dar Es Salaam är hem till uppskattningsvis 7,1 miljoner människor. År 2000 var befolkningen i staden 2,2 miljoner. Prognoser uppskattar att Dar Es Salaam kommer att nå 15 miljoner invånare strax efter 2035.

Dar Es Salaam är dock inte, som många tror, Tanzanias huvudstad. I alla fall är det inte landets huvudstad i officiell bemärkelse. Tanzanias parlament och (vissa delar av) regering finns i Dodoma i centrala Tanzania. I alla andra avseenden är dock Dar Es Salaam, eller Dar som staden oftast kallas, landets viktigaste sta och Tanzanias ekonomiska hjärta.