Dar Es Salaam

Dar Es Salaam är inte, som många tror, Tanzanias huvudstad. I alla fall är det inte landets huvudstad i officiell bemärkelse. Tanzanias parlament och (vissa delar av) regering finns i Dodoma i centrala Tanzania. I alla andra avseenden är dock Dar Es Salaam, eller Dar som staden oftast kallas, landets viktigaste stad.