Hadzabefolket

Hadzabe-(eller Hadza-) folket som lever i området kring Lake Eyasi i norra Tanzania är ett av de sista samlar- jägarfolken i världen. Hadzabe lever sitt liv i bushen såsom de gjort i tusentals år. Trots att de idag har en del kontakt med omvärlden så håller en stor del av dem fast vid sitt ”stenålders liv”. Hadzabe bygger inga hus utan flyttar runt och bygger endast kortvariga mycket enkla boenden och sover i bushen. Deras huvudsakliga sysselsättning är jakt som de bedriver med pilbåge, spjut och kniv, tillverkade enligt urgamla traditioner. Exakt hur många Hadzabe som bor i norra Tanzania vet man inte men Wikipedia skriver att de är runt 10000 varav 3-400 lever som jägare och samlare. 

Hadzabefolket talar ett språk med klick ljud och det är därför populärt i Tanzania att hävda att de kommer från södra Afrika där ett flertal språk innehåller den typen av ljud. Troligtvis ha de dock bott i området runt Lake Eyasi i tusentals år och deras språk är inte besläktat med något språk i omgivningen eller i södra Afrika. Hadzabefolket tros vara ett av de första folk som bebott det område som idag är norra Tanzania. 

Tanzanias regering har ett flertal gånger försökt assimilera Hadzabefolket i det moderna Tanzania genom att få barnen att gå i skolan och få dem att leva mer med resten av samhället Dessa försök har till stor del misslyckats och Hadzabe folket har fortsatt leva sitt traditionella liv. 

De senaste decennierna har Hadzabe folket haft det allt svårare pga. att omvärlden pressar sig närmare deras traditionella områden. Datoogafolket som bor i närheten använder ökade andelar av deras land till boskapsskötsel och jordbruk. Delar av de områden där Hadzabe folket jagar är numera ett privat jaktreservat och Hadzabe folket får officiellt inte jaga där. 

Hadzabe folket har på senare år också blivit en turistattraktion. Turister åker till Lake Eyasi och lokala guider tar med dm ut i bushen och letar upp Hadzabe folket. Turisten får en inblick i deras traditionella kultur och livsstil men de inkräktar definitivt också i Hadzabe folkets liv och denna typ av turism är omdiskuterad. Kontakten med omvärlden har även skapat ett utbrett drogproblem bland Hadzabefolket som ofta ges marijuana och hasch i utbyte mot att turisterna besöker dem. På Africana Travel rekommenderar vi inte denna typ av turism.