Ngorongorokratern

Ngorongorokratern är världens största kaldera, dvs. kollapsad vulkan. Med en diameter på cirka 20 kilometer och en total yta på 210 kvadratkilometer är det en mäktig naturlig formation. Kraterns unika klimat och vegetation med gott om regn och vattentillgång året runt gör att djurlivet dessutom är bland det rikaste i världen. Ngorongorokratern ligger i det bergsområde som kallas för Ngorongoro Crater Highlands och som ligger i det skyddade naturområdet Ngorongoro Conservation Area