Chobe National Park

Chobe National Park i norra Botswana täcker en yta på cirka 11 700 kvadratkilometer och är med det Botswanas tredje största nationalpark/reservat efter Central Kalahari Game Reserve och Gemsbok National Park. Chobe National Park är också Botswanas äldsta nationalpark. Chobe ligger i allra nordligaste delen av Botswana längs med gränsen till Namibia. Chobe har ett av de rikaste djurliven av alla nationalparker och reservat i Afrika och med stor sannolikhet den högsta koncentrationen stora däggdjur utanför Tanzania/Kenya. Tack vare den stora Chobefloden som flyter året om så har förutsättningarna skapats för ett fantastiskt djurliv och tack vare att det tidigt blev en nationalpark har djurlivet kunnat bevaras. 

Chobe gränsar till Moremi Game Reserve och tillsammans med de stora vildmarksområden som administreras som så kallade community areas i norra Botswana bildar Moremi och Chobe ett enormlt vildmarksområde som är ett av de allra bästa i Afrika för safariturism tack vare enorma ytor och rikliga mängder djur inklusive stora rovdjur som lejon, leopard, hyena och vildhund.

Om ni vill åka på en safari i Botswana med Chobe National Park så rekommenderar vi resan Botswanas vilda parker