Loliondo

Loliondo (Loliondo Game Controlled Area) är ett ganska stort område (4 000 kvadratkilometer) direkt norr om Ngorongoro Conservation Area och öster om Serengeti National Park. Det finns inga fysiska gränser eller staket mellan dessa områden utan alla tre ingår i det ekosystem som på engelska ofta kallas ”Greater Serengeti”. Loliondo var från början ett reservat skapat av den Brittiska kolonialmakten 1959. Statusen för området ändrades därefter till ”Game controlled area” för att öppna upp för storvilsjakt. Storviltsjakt är fortfarande tillåtet i en del av området.

Loliondo är också en del av den mäktiga migrationen. När hjordarna på hösten vandrar söderut passerar de västra Loliondo. Djur rör sig även genom Loliondo för att ta sig från Serengeti till Ngorongoro Conservation area och även ibland längre bort till andra naturområden i Tanzania och Kenya.

Loliondo är idag ett område som till stora delar endast bebos av ett fåtal massajer som vallar sin boskap och delar landet med vilda djur. Loliondo är inte lika rikt på djur som stora delar av Serengeti men det finns en hel del djur här och avsaknaden av turister gör att man kan få en fantastisk safariupplevelse i detta område.

Loliondo är ett viktigt område för Tanzanias massajer då de här kan bevara sin livsstil och kultur. Loliondo är en mycket intressant plats att besöka för att lära sig mer om massajer och deras livsstil och de utmaningar de ställs inför i det moderna Tanzania.