Lake Natron

Lake Natron är en sodasjö i norra Tanzania alldeles söder om gränsen mot Kenya. Sjön ligger i en sänka mellan Rift Valleys förkastningsbrant, den aktiva vulkanen Oldonyo Lengai och Gilaibergen. Området runt sjön är torrt och ödsligt pga. mycket otillförlitligt säsongsbetonat regn. Området runt Lake Natron är till stora delar obebott. Endast ett fåtal massajer bor här och vallar sin boskap. Under de torraste månaderna tar dock massajerna sin boskap upp för Rift Valleys förkastningsbrant till de grönare betesmarkerna i Ngorongoro-bergen.