Chaggafolket

Kilimanjaros sluttningar är hem till Chaggafolket, en av Tanzanias största stammar. I de största byarna Marangu, Machame och staden Moshi tynar Chagga-kulturen långsamt bort och barn hörs allt som oftast prata Swahili. Men om du tar dig till de mindre byarna på Kilimanjaro lever Chaggafolkets kultur och språk fortfarande. 

Det traditionella Chaggalivet och kulturen håller dock på att försvinna pga. av utvecklingen mot en mer västerländskt samhälle och en gemensam "Swahilikultur" i Tanzania. Här vill vi dock ge er lite information om Chaggafolkets historia och dess traditioner även om ni kommer att se ganska lite av det på Kilimanjaro idag. 

Om ni vill veta mer om Chaggakultur medan ni är i Tanzania så finns det Chaggamuseum i Marangu med traditionella bostäder som är värda ett besök. 

Chaggafolkets ursprung

Chaggafolket tros ha kommit till Kilimanjaro för mellan 250 och 400 år sedan. De kom från nordost och troligtvis slog de sig först ner på de östra sluttningarna. När Chaggafolket anlände var berbet dock redan bebott av folkslagen Wakonyingo, Wangassa och Umba. Dessa stammar fördrevs eller assimilerades av Chaggafolket. 

Chaggainvandrarna var en ganska heterogen grupp med folk med olika religioner, traditioner och språk. Grannsämjan var inte så stor i början utan nybyggarna grupperade sig i klaner som hade ganska lite till övers för sina grannar. 

Dessa familjeband luckrades dock upp med tiden och folket växte ihop till en mer homogen grupp och flyttade vidare till andra delar av berget. Utifrån denna större grupper växte det fram ungefär 20 olika stater (osäkert om de kan kallas så men i brist på bättre ord). De allra flesta av dessa var i princip i ständigt krig eller i.a.f. osämja med de andra 19. Krig, oftast snarare organiserade räder mellan byarna var vanliga och de tog ofta slavar sinsemellan. 

Med tiden försvann ett antal av dessa "stater" och det fanns bara 6 stammar kvar som var och en döpts efter en av Kilimanjaros floder. Bland dessa exempelvis Wamoshi Chagga (efter Moshifloden), Wamachame Chagga (efter Machame floden). Dessa grupper interagerade ganska mycket och med tioden började det växa fram en Chaggakultur och ett Chaggaspråk. 

Det var dock inte förrän Tyskland koloniserade Tanzania (dåvarande Tanganyika eller Tyska Östafrika) och tog kontroll över området på sent 1800-tal som de olika stammarna satte sina osämjor åt sidan för att vara enade mot kolonialmakten. Ur detta växte dagens gemensamma Chaggamedvetande fram. 

Idag har Chaggafolket en stark gemenskap och stolthet över sina anor. De tillhör de största och mest välmående folkslagen i Tanzania bl.a. tack vare den fertila jorden på Kilimanjaro och att de har tagit del av västerländsk utbildning längre än de flesta andra av landets stammar. 

Chaggafolkets kultur och samhällen

Chaggafolket är traditionellt sett bofasta jordbrukare till skillnad från exempelvis Massajerna som är boskapsskötare och nomader. Traditionellt sett bodde Chaggafolket i enkla hyddor med formen av en bikupa. Mannen bodde i en egen hydda medan familjen, kvinna och barn, bodde i en hydda tillsammans med djuren. Familjehyddan fungerade också som kök. 

Den traditionella Chaggahövdingen var en man som närmast omgavs av mystik. För att få träffa honom måste, även bybor, genomgå ganska komplicerade processer. Den första missionär som kom till Kilimanjaro, Johannes Rebmann, var tvungen att sprayas med getblod och jos från en speciell planta och därefter vänta i fyra dagar innan han fick audiens hos hövdingen i Moshi. 

Chaggafolket har länge praktiserat svedjebruk som eroderar marken kraftigt. Vanligaste grödan har varit banan (oftast dock inte den söta variant vi äter i Sverige utan matlagningsbanan) men numera odlas också mycket kaffe. Ofta blandas kaffe med banan och andra grödor på samma åkerlapp vilket är ett mycket bra sätt att minska jorderosion. Kilimanjaros sluttningar är till skillnad från många sluttningar i t.ex. Asien inte terraserade så de är mycket utsatta för regnerosion. Att blanda grödor på samma åkerlapp hjälper till att binda marken. 

Chaggafolkets religion

Idag är de allra flesta Chagga kristna. Detta är knappast förvånande med tanke på den missionärers frenetiska arbete i regionen. Traditionell Chaggareligion och troende lever bara kvar i mycket liten skala. Den traditionella Chagga tron bygger mycket på vad vi i Europa kallar för vidskepelse med så kallade häxdoktorer och regnmakare i centrala roller. Drömmar ansågs vara ett sätt att förutse framtiden. Enligt sägen ska många Chagga ha drömt om den vite mannen innan han (för det vara en han) först kom till Kilimanjaro. 

Den traditionella Chaggareligionen bygger på trorn på guden Ruwa. Ruwa anses varken vara skapare av universum eller människor men ska ha haft nån roll där han befirade människor från någon form av fångenskap. Efter denna bedrift har Ruwa lite inflytande över människors liv enligt religionen är det istället förfäder som tillbes och hyllas och som de tror kan påverka livet här och nu. 

Vill du bli kontaktad
Skicka
Fyll i formuläret så ovan kommer
du att bli kontaktad av oss inom kort
Följ oss på Facebook